Image
hands together
Photo:

פילאי הוסיף שעל הקהילה הבינלאומית להעניש בחומרה את אלו האשמים בפשעים שבוצעו נגד אזרחים.להתקפה אין שום היגיון, בגלל שהיא כוונה לעבר בית חולים, הנמצא בבעלות כנסייה, לעבר מטופלים ומשפחות אשר חיפשו מקלט מכל ההתקפות אשר התרחשו סביבם,” הוא אמר.ההתקפה התרחשה באותו היום בו ראשי הכנסיות בירושלים ארגנו יום של תפילה עבור שלום ברצועת עזה.

הגיע הזמן לקרוא לגישה חדשה לשלום המבוססת על צדק, אמר פילאי.אלימות מובילה לאלימות נוספת ושפיכות הדמים מובילה לשפיכות דמים נוספת,” הוא אמר.בוא ניתן לאירועים הטרגיים ברצועת עזה להוות תמריץ עבור מציאות חדשה בו פלסטינים וישראלים יוכלו ליהנות משלום, כבוד וביטחון.

כתבה זו פורסמה במקור בשעה 18:40 (GMT+2) בתאריך ה-17 באוקטובר 2023. 
עדכון של כתבה זו פורסם בשעה 17:39 (GMT+2) בתאריך ה-17 באוקטובר 2023.

אל ההצהרה המלאה

הצהרת מנהיג הכנסייה האפיסקופלית בירושלים

ה-WCC קוראת להפסקת אש מיידית, עזרה הומניטרית דחופה לתושבי רצועת עזה (חדשות ה-WCC 15 באוקטובר 2023)

WCC, ראשי הכנסיות בירושלים מזמינים את כולם אל יום תפילה עולמי (חדשות ה-WCC 15 באוקטובר 2023)

ראשי הכנסיות בירושלים קוראים להתייחסות המשבר ההומניטרי ברצועת עזה (חדשות ה-WCC 13 באוקטובר 2023)

ה-WCC קוראת לגישה חדשה לקונפליקט בפלסטין וישראל (חדשות ה-WCC 13 באוקטובר 2023)

הצהרה: ה-WCC קוראת לגישה חדשה לקונפליקט בפלסטין וישראל (13 באוקטובר 2023)

ראשי הכנסיות בארץ הקודש קוראים למניעת ההסלמה, כבוד לזכויות האדם (חדשות ה-WCC 9 באוקטובר 2023)

שירות קינה עבור פלסטין וישראל:אנו מאמינים באדיקות בקדושת החיים” (חדשות ה-WCC 12 באוקטובר 2023)

ה-WCC מבקשת בדחיפות הפסקת אש מיידית בישראל ופלסטין (חדשות ה-WCC 9 באוקטובר 2023)