News

Latest news
In depth
 • “הם רוצים לחיות ללא פחד והטרדה תמידית”

  מייר ני מיבחריק, מגולווי , אירלנד, שימשה כמלווה אקומנית בכפר טובאס, בגדה המערבית, מתאריך ה-31 באוגוסט עד לתאריך ה-7 באוקטובר. היא גם שימשה כמלווה אקומנית בחברון, בשנת 2019. תוכנית הליווי האקומני בפלסטין וישראל של מועצת הכנסיות העולמית (WCC), המבוססת על קריאה של ראשי כנסיות מקומיים ליצור נוכחות בינלאומית במדינה, מלווה את האנשים והקהילות המקומיות, כאשר היא מציעה נוכחות מגנה ועדות למאמצים והתקוות היומיומיים של אנשים אלו. למטה, ני מיבחריק מדברת על הדברים להם הייתה עדה בשטח.

 • “הכיבוש אינו יכול להחזיק מעמד לנצח”

  הכומר אניקה אנברברנט, משוודיה, שימשה כמלווה אקומנית בכפר טובאס, בגדה המערבית, מתאריך ה-31 באוגוסט עד לתאריך ה-7 באוקטובר. תוכנית הליווי האקומני בפלסטין וישראל של מועצת הכנסיות העולמית, המבוססת על קריאה של ראשי כנסיות מקומיים ליצור נוכחות בינלאומית במדינה, מלווה את האנשים והקהילות המקומיות, כאשר היא מציעה נוכחות מגנה ועדות למאמצים והתקוות היומיומיים של אנשים אלו. למטה, אנברברנט מדברת על הדברים להם הייתה עדה בשטח.

 • הילדים מרגישים בטוחים ללכת לבית הספר כאשר ה-EA נוכחים

  איגור גבלו, מברזיל, שירת כמלווה אקומני בעיר העתיקה בירושלים מתאריך ה-31 באוגוסט ועד לתאריך ה-7 באוקטובר. תוכנית הליווי האקומני בפלסטין וישראל של מועצת הכנסיות העולמית (WCC), המבוססת על קריאה של ראשי כנסיות מקומיים ליצור נוכחות בינלאומית במדינה, מלווה את האנשים והקהילות המקומיות, כאשר היא מציעה נוכחות מגנה ועדות למאמצים והתקוות היומיומיים של אנשים אלו. למטה, גבלו מדבר על הדברים להם היה עד בשטח ועל העבודה העתידית.

 • מלווים אקומניים עוזרים לאנשים לחוש בטוחים יותר בפלסטין ובישראל

   "החיילים עזבו בגלל שאנו הסתכלנו עליהם.

  אני מסוגל לרעות את הצאן שלי ליד הבסיס הצבאי בגלל שאני מרגיש בטוח בנוכחותם של המלווים האקומניים וההטרדות מצד המתיישבים הן מועטות יותר כאשר אתם נמצאים בסביה.

  “אנו מרגישים בטוחים כאשר המלווים האקומניים נוכחים.”

 • במעברי הגבול עבור פלסטינים, "עלינו לעשות משהו בהקשר למערכת הבדיקה הלא אנושית הזו"

  חנה ברג, אישה ישראלית המתארת את עצמה כדיפלומט לזכויות האדם חברה בארגון מחסום ווטש, בילתה עשרות שנים בצפייה לדברים הקורים לפלסטינים במעברי גבול, והמסקנה—במילה אחת—“הפיכה ללא אנושי, היא אומרת.

 • אמן אריחי קרמיקה מוקיר את המסורת המשפחתית של יחס מכבד לדתות בירושלים

  בשנת 1919 הזמין המושל הצבאי של ירושלים, סר רונלד הנרי אמהרסט סטורס (Ronald Henry Amherst Storrs) שלוש משפחות ארמניות של אמני אריחים – באליאן (Balian), קרשקשיאן (Karakeshian) ואוהנסיאן (Ohanessian ) – לירושלים, כדי לשחזור ושיפוץ האריחים המפארים את כיפת הסלע במסגד  אל-אקצא, אשר צוירו במאה ה-16