Image
PhotoByAlbinHillert_20190318_AH1_6029.jpg
Photo:

מה למדת במהלך 40 הימים שבהם שימשת כמלווה אקומני בשטח? 
גבלו: תחילה, אני רוצה להגיד שלהיות מלווה אקומני היה דבר רב עוצמה: הדבר העניק לי ידע אותו אתה ממש לא מקבל מן הספרים. ליווינו ילדים בדרכם אל בית הספר בגלל שזהו הזמן בו הם בעצם מוטרדים על ידי כוחות הביטחון, ודיברתי גם עם אחד ממנהלי בית הספר.


האם אתה נמצא בקשר עם המנהל כעת?
גבלו: רק עתה חזרתי לכאן, לברזיל, ואני מתכוון לכתוב במיוחד למנהל בית הספר בגלל שהוא מביט על כל משפחה וכל ילד. בתי הספר היו בעצם סגורים במהלך תקופה זאת, והם היו אמורים לחזור היום—אולי. אנו מדברים על האזור הנמצא בתוך העיר העתיקה. ההטרדה שם היא די גבוהה, ואני חושב שכעת עם כל פעולות הנגד, עליהם להיות מאוד מפוחדים. אני חושב שזה חשוב שאנשים יבינו שילדים אלו אינם בטוחים בדרכם אל בית הספר.


איך אתה ממשיך לשתף את הסיפורים של הקהילות אותן ליווית?
גבלו: זהו הזמן לתמוך. עלינו להשמיע את הקול שלנו בכל מקום ולשתף את הסיפורים בכל מקום. התמזל מזלי וכבר הענקתי ראיון לטלוויזיה בברזיל. יש אנשים שבאים אלי, ואומרים “בו נעשה את זה, בוא נעשה את האחר,”כך שאנו מתכוונים לדבר במרכז תרבות. אבל אולי נוכל גם—ואני חושב שזה מאוד חשוב—להגיע אל תמיכה מקוונת ואל תמיכה ברשתות התקשורת בגלל שהן, בתורן, יכולות להגיע למיליונים של אנשים.
 

ה-WCC מגנה את ההתקפות על בניין בקרבת הכנסייה היוונית האורתודוקסית פורפיריוס הקדוש בעזה (חדשות ה-WCC 20 באוקטובר 2023)

ה-WCC קוראת לתגובה הומניטרית דחופה בעזה ולחקירות פליליות של האומות המאוחדות (חדשות ה-WCC 19 באוקטובר 2023)

ה-WCC מתקוממת בעקבות החדשות על ההתקפה על בית החולים בעזה, קוראת לצדק וכבוד אנושי (חדשות ה-WCC 17 באוקטובר 2023)

ה-WCC קוראת להפסקת אש מיידית, עזרה הומניטרית דחופה לתושבי רצועת עזה (חדשות ה-WCC 15 באוקטובר 2023)

WCC, ראשי הכנסיות בירושלים מזמינים את כולם אל יום תפילה עולמי (חדשות ה-WCC 15 באוקטובר 2023)

ראשי הכנסיות בירושלים קוראים להתייחסות המשבר ההומניטרי ברצועת עזה (חדשות ה-WCC 13 באוקטובר 2023)

ה-WCC קוראת לגישה חדשה לקונפליקט בפלסטין וישראל (חדשות ה-WCC 13 באוקטובר 2023)

הצהרה: ה-WCC קוראת לגישה חדשה לקונפליקט בפלסטין וישראל (13 באוקטובר 2023)

ראשי הכנסיות בארץ הקודש קוראים למניעת ההסלמה, כבוד לזכויות האדם (חדשות ה-WCC 9 באוקטובר 2023)

שירות קינה עבור פלסטין וישראל: “אנו מאמינים באדיקות בקדושת החיים” (חדשות ה-WCC 12 באוקטובר 2023)

ה-WCC מבקשת בדחיפות הפסקת אש מיידית בישראל ופלסטין (חדשות ה-WCC 9 באוקטובר 2023)