Image
A flock of birds flies over Jerusalem.
Photo:

מועצת הכנסיות העולמית (WCC), כתוצאה ממעשי האלימות האכזריים היכן שאלפי אזרחים חפים מפשע איבדו את חייהם, קוראת לגישה חדשה על מנת לפתור את הקונפליקט בארץ הקודש.המצב הנורא לו אנו עדים כעת בישראל ופלסטין, אשר הותיר כל כך הרבה חללים, אלפי פצועים, משפחות שלמות אשר נעתקו ממקומם או אשר חיות במקלטים, ומאוד הנמצאים בשבי ובבתי סוהר הוא בדיוק הדבר ממנו חששנו,” אומר המזכיר הכללי של ה-WCC, הכומר פרופ. דר' ג'רי פילאי.עברו שלושים שנה מאז החתימה על הסכם אוסלו. בינתיים, מספר ההתנחלויות גדל ללפחות 250 עם 800,000 אנשים.

במקום שלום, אמר פילאי, היינו עדים ליותר אלימות, ניתוק אנשים מביתם ומלחמה.

על הקהילה הבינלאומית להכיר בעובדה שיש צורך בגישה חדשה, כאשר המטרה הסופית היא דו קיום צודק,” הפציר פילאי.תהליך השלום אכזב את שני העמים, פלסטינים וישראלים כאחד.

הוא קרא לגישה חדשה. 

"ההיסטוריה לימדה אותנו שההסכמים הנצלניים אשר יוצרים תחושה של שלום אינם עומדים במבחן הזמן והם מובילים למרחץ דמים מן הסוג לו אנו עדים כעת,” הוא אמר.ראשי הכנסייה בירושלים, במהלך השנה האחרונה, הוציאו לא פחות מ-12 הצהרות הקוראות לגישה המבוססת על צדק והתריעו מפני העובדה שהתאמה של הסטטוס קוו הדתי וההיסטורי, במיוחד בירושלים, תוביל לאלימות.

הקריאה שלנו היא הקמה של שקיפות בנוגע לעתיד הבנוי על צדק במקום על כוח צבאי, בו החוקים הבינלאומיים חלים באופן מתמיד ללא העדפות או דעות קדומות,הוא הוסיף.עלינו לדמיין מחדש שלום בר-קיימה עבור האזור, שלום אשר יוכל לעמוד במבחן הזמן,” הוא אמר.בליבה של שלום שכזה עומדים השוויון והצדק. אנו מקווים ומתפללים שהקריאה שלנו תישמע; ושהפלסטינים, הישראלים וכל המזרח התיכון ימצאו נתיב חדש המוביל לשלום."

הצהרה: ה-WCC קוראת לגישה חדשה לקונפליקט בפלסטין וישראל (13 באוקטובר 2023)

ראשי הכנסיות בארץ הקודש קוראים למניעת ההסלמה, כבוד לזכויות האדם (9 באוקטובר 2023)

ה-WCC מבקשת בדחיפות הפסקת אש מיידית בישראל ופלסטין(7 באוקטובר 2023)