Image
Graves vandalized in Jerusalem Protestant cemetery

למעלה מ-30 קברים הושחתו בבית הקברות הפרוטסטנטי בהר ציון בירושלים. 

Photo:

יותר מ-30 קברים חוללו.

"הביזוי המופגן של כבוד המתים וההתגרות המתריסה בקהילה הנוצרית לחלוטין אינם מתקבלים על הדעת", אמר פילי. "הפגיעה, שתועדה במצלמות אבטחה, בוצעה על ידי חורשי רע מתוך מניעים של שנאה דתית ודעות קדומות, ככל הנראה, והתרחשה לאור יום ב-1 בינואר 2023".

פילי הוסיף כי יש בתקרית שכזו בכדי להבליט את החשש, שאותו מביעים ראשי הכנסיות בירושלים שוב ושוב, מפני ריבוי התקיפות והאיום הגובר על הקהילה הנוצרית מצד גורמים קיצוניים בחברה הישראלית.

"אנו מברכים על הצהרות התמיכה מטעמם של הנשיא הרצוג, הרב הראשי של בריטניה מירוויס ומשרד החוץ", אמר פילי. "אנו קוראים לרשויות בישראל לערוב לכך שמבצעי המעשים ייתנו את הדין על פי חוק, לוודא שיינקטו אמצעים יעילים יותר לשם מיתון הסכנה להתרחשות תקיפות נוספות מסוג זה, ולדאוג לביטחון הקהילה הנוצרית בירושלים וברחבי הארץ על רקע האיום הגובר והולך נגדה מצד גורמים קיצוניים".

פילי סיכם: "האחווה העולמית של הכנסיות חברות ה-WCC מאששת ומעגנת את מחויבותה לשמירה ולקיום של הכנסיות ושל הקהיליה הנוצרית בארץ הקודש, בתפילה ובסולידריות פעילה".

הצהרת WWC בנוגע לחילול בית הקברות הפרוטסטנטי העתיק בירושלים

Statement of The Episcopal Diocese of Jerusalem

Image
Archbishop Hosam Naoum speaking with media

Archbishop Hosam Naoum speaking at the press conference in the Protestant Cemetery at Mt. Zion after the vandalism.

Photo: