Displaying 1 - 8 of 8

מועצת הכנסיות העולמית על יום הזיכרון לשואה: " מציאות תמידית ובלתי ניתנת למחיקה"

ביום הזיכרון הבינלאומי לשואה, המזכיר הכללי הזמני של מועצת הכנסיות העולמית (WCC) הכומר פרופ' דר' יואן סאוקה קרא לאנשים לעצור ולזכור את 6 מיליון היהודים קורבנות השואה ומיליונים אחרים של קורבנות המשטר הנאצי במהלך מלחמת העולם השנייה.