Displaying 1 - 1 of 1

Närvaro för att bevaka folkrätten i det heliga landet

De finns där varje dag, varje månad året runt. Så har det varit de senaste 14 åren. De finns där som ett naturligt inslag i den kaotiska tillvaron i Israel och Palestina. Deras närvaro är uppskattad. De står för trygghet och stabilitet. Deras enda vapen är en penna, de ser, de lyssnar och analyserar och rapporterar vidare.