Displaying 1 - 2 of 2

פרסי בוני הגשרים מכירים בעושי השלום הנוצרים, המוסלמים והיהודיים העומדים ביחד בכדי לעזור לעולם

בזמן שפרסי בוני הגשרים הוצגו בטקס אשר נערך באוסלו ב-22 בנובמבר, עושי השלום מן הדתות השונות עמדו ביחד על מנת להכיר בעבודה ההכרחית שלהם המעלה את ערכי הכבוד, אהבה וסובלנות האחד כלפי השני.

מועצת הכנסיות העולמית זוכה לפרס הכבוד Bridge Builder (בוני גשרים)

מועצת הכנסיות העולמית (WCC) תקבל את פרס ״בונת הגשרים״ עבור פועלה בבניית גשרים של הבנה בין אנשים, עמים וקהילות, ברמה הארצית והבינלאומית. הפרס יוענק לה על ידי חבר השופטים של ועידת אוגוסט ה-14 של נורבגיה ועל ידי מרכז אוסלו.