placeholder image

Nagy nemzetközi ökumenikus szervezetek képviselői látogattak Magyarországra szeptember 25–29. között, hogy az Európában és a Közel-Keleten a menekültek megsegítésére tett erőfeszítéseket támogassák.

A delegáció vezetője, az Egyházak Világtanácsának (EVT–WCC) főtitkára, Rev. Dr. Olav Fykse Tveit megállapította: „Sokkal többről van szó, mint egy európai menekültválságról. A menekültválságnak nemzetközi megoldásra van szüksége. Azonnali nemzetközi megoldást sürgetünk!”

A delegáció tagja volt Dr. Audeh Quawas is, az EVT Központi és Végrehajtó Bizottságának és az EVT Nemzetközi Ügyek Egyházi Bizottságának tagja; Doris Peschke, az Európai Egyházak Menekültügyi Bizottságának (CCME) főtitkára; Rev. Alfredo Abad, a CCME alelnök-moderátora; Marianne Ejdersten, az EVT Kommunikáció igazgatója és Paul Jeffrey, az EVT és az ACT Alliance fotóriportere. Az EVT szolidaritás jegyében tett látogatásának házigazdája a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa volt.

Magyarországi látogatásukon a delegáció tagjai találkoztak Dr. Fabiny Tamással, a Magyarországi Evangélikus Egyház püspökével, a Lutheránus Világszövetség alelnökével; Dr. Rétvári Bencével, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkárával; Dr. Veres András püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Kamara elnökével; Dr. Nógrádi Györggyel a Budapesti Corvinus Egyetem professzorával; Kanizsai Dórával, a Magyarországi Református Egyház Menekültmissziójának vezetőjével; Dr. Szűcs Tamással, az Európai Bizottság magyarországi képviseletvezetőjével; Rev. Aaron Stevens-szel, a Skót Szent Kolumba Gyülekezet (Skót Misszió) lelkészével; Dr. Fischl Vilmossal, a MEÖT főtitkárával és Ódor Balázzsal, a Magyarországi Református Egyház Külügyi Irodájának vezetőjével.

Tveit a menekültek alapvető humanitárius szükségleteiről beszélt Rétvári államtitkárral történő találkozásakor.

Az államtitkár méltatta a látogatást és kiemelte a magyar szempontok figyelembe vételét.

Tveit így nyilatkozott: „A reményvesztett emberekért mindenféle diszkrimináció nélkül, pusztán szükségleteikre való tekintettel kell felelősséget vállalni. A naponta érkező több mint 2000 menekült valódi kihívást jelent, és nem könnyű megtalálni a megfelelő megoldást. De kiemelten fontos, hogy mindenkivel emberi méltósággal és az emberi jogok iránti legmesszemenőbb tisztelettel kell bánni. A nemzetközi törvényeket be kell tartani. Nincs más lehetőség.”

Dr. Quawas, az EVT központi tanácsának tagja így nyilatkozott: „Nemzetközi együttműködésre van szükség, és a probléma gyökerét kell megkeresnünk, különös tekintettel a Közel-Keleten kialakult helyzetre. Ez nem pusztán Európa problémája. Megoldást kell találnunk a szíriai és iraki háborúra. Mindenkit emberként kell kezelnünk és követnünk kell a nemzetközi törvényeket.”

Tveit egyházvezetőkkel történő találkozásaikor ezt mondta: „Látjuk a gondoskodást. Legyenek büszkék arra, amit Magyarországon és világszerte cselekszenek az emberek. Vendégszeretőek és gondoskodóak. A politikusoknak pedig a helyzetből adódóan óriási a felelősségük. Tudjuk, hogy a helyzet kritikus, és hogy a problémák naponta megoldásra várnak. Azonban humanitáriusabb megközelítésre van szükség. Ami Magyarországon történik, komoly figyelmeztetés az Európai Uniónak és az egész világnak.

Doris Peschke, a CCME főtitkára elmondta: „A legfontosabb dolog, hogy rászoruló emberekről van szó. Sem Magyarország, sem pedig az EU nem volt minderre mentálisan felkészülve. Most azonban a következő 10-15 évre kell felkészülnünk és megvitatnunk az egyházak szerepét. Hogyan segítsük a menekültek integrálását az európai társadalomba? Hogyan tanulhatunk egymástól?”

A találkozók után Tveit hozzátette: „Az Egyházak Világtanácsa aggodalmát fejezi ki a humanitárius helyzet miatt. Aggódunk a különböző vallások közti feszültség miatt. Tisztában kell lennünk a különböző régiók vallásai közti viszonyokkal. Bátorítjuk az egyházakat, hogy a szolidaritás jegyében működjenek együtt, mert hidakat kell építenünk más vallások felé. Emberként számtalan kihívással szembesülünk. Vajon képesek vagyunk-e megtalálni annak a módjait, hogy tudunk együtt élni?”

Az egyházvezetőkkel folytatott beszélgetések során megfogalmazódott az igény, hogy tapasztalataikat megosszák Európa más egyházaival is. A helyi gyülekezetek sokszor talán magukra hagyottan érzik magukat, annak ellenére, hogy speciális önkéntes mozgalom jött létre és növekszik továbbra is az országban. A közösségi média mozgósította az embereket, akár arab tolmácsoktól kezdve élelmiszert, vizet és ruhát felkutatva. Önkéntesek ezrei gyűltek össze a budapesti Keleti Pályaudvaron. A delegáció meglátogatta a budapesti Skót Szent Kolumba Gyülekezetet (Skót Missziót), hogy szemtanúja lehessen a menekültekkel kapcsolatos munkájuknak.

Az EVT egy kifejezetten a menekültkrízissel kapcsolatos konzultációt tervez összehívni októberben Münchenben, közösen az EKD-val (Német Protestáns Egyházzal).

Az EVT és tagegyházainak elhivatottsága a menekültek és kitelepített emberek megsegítésében összhangban van eredeti céljával és elhívatásával. Az Egyházak Világtanácsa 1948-as létrejöttekor a II. világháború katasztrofális humanitárius következményei még mindig erőteljesen jelen voltak. A nemzetközi közösség még mindig a konfliktus és emberiség elleni bűntettek következtében kialakuló tömeges áttelepítések következményeivel birkózott. Az egyházak és erre specializálódott szervezeteik voltak a kulcsszereplői a példátlan szenvedésre adott humanitárius válaszoknak, és azóta is élenjárnak a menekültek és migránsok megsegítésében: az azonnali segítségnyújtástól a hosszú távú támogatásig.

A látogatásról készült fotók elérhetők a következő oldalon: www.photos.oikoumene.org

A magyarországi látogatások készült interjúk videói elérhetők a következő oldalon: www.MISSINGLINK.org

További információ és interjú igények esetén kérjük, az alábbi elérhetőségeken érdeklődjön:

Marianne Ejdersten, kommunikációs igazgató, Egyházak Világtanácsa.
E-mail: mej@wcc-coe.org. Telefon: +41 79 507 6363 +41 79 507 6363 vagy +41 22 791 6704 +41 22 791 6704

Olvassa el az EVT európai menekültekről szóló nyilatkozatának teljes szövegét

Az EVT állásfoglalása a migránskrízisre adandó válaszokról

Videók a CCME főtitkárságától az európai menekültválságról

Felhívás az európai egyházak számára, hogy együtt munkálkodjanak a menekültválsággal kapcsolatosan, 2015. szeptember 15-i EVT sajtóközlemény

Ökumenikus szervezetek képviselőinek magyarországi látogatása a menekültkrízis idején, 2015. szeptember 25-i EVT sajtóközlemény

Migráció és társadalmi igazságosság