Image
J. Keum, H. Wolters, K. Avtzi, G. Mor Coorilos, K. Ross. Foto: Dinesh Suna / Kirkenes verdensråd

J. Keum, H. Wolters, K. Avtzi, G. Mor Coorilos, K. Ross. Foto: Dinesh Suna / Kirkenes verdensråd

Lanseringen av en omfattende lærebok i misjonsarbeid markerer et viktig øyeblikk for Kirkenes verdensråds kommisjon for verdensmisjon og evangelisering.

Boken, som er utarbeidet til bruk i teologiske seminarer, er den første som gir en helhetlig oversikt over kirkens misjonsarbeid siden misjonskonferansen i Edinburgh i Skottland i 1910.

"Boken er et viktig bidrag til moderne misjonsstudier", uttaler Kenneth Ross i Den skotske kirke, som er en av redaktørene.

Ross kom med sine betraktninger på boklanseringen, som gikk av stabelen på fredag under møtet i Kirkenes verdensråds sentralkomité i Trondheim. Ross, som har vært misjonær i Malawi, er i dag en Honorary Fellow ved Universitetet i Edinburgh.

Ecumenical Missiology: Changing Landscapes and New Conceptions of Mission, utgitt i samarbeid mellom Kirkenes verdensråd og Regnum Publishers, markerer det siste bindet i i Regnums 35-bindsserie om misjonsarbeid, og er ment som et verktøy for undervisning i misjonsstudier.

Bindet på 575 sider innledes med misjonens historie i den økumeniske bevegelsen i løpet av de siste 100 årene, og gir en nærmere analyse av sentrale begreper i moderne misjonsstudier. Det avsluttes med et kapittel som fokuserer på det nye økumeniske temaet Sammen på vei mot livet.

CWME-direktør Jooseop Keum overleverte et eksemplar av teksten til Yang-en Cheng, professor i kirkehistorie ved Taiwan Theological College and Seminary og medlem av Kirkenes verdensråds sentralkomité. Keum forklarte at dette var en symbolsk handling for å understreke at boken er til bruk i undervisning i økumenisk misjonsformasjon.

Kyriaki Avtzi, som er ansvarlig for Kirkenes verdensråds evangeliseringsprogram, har redigert kapitler om aktuelle temaer som proselyttisme, evangelisering i multireligiøse sammenhenger og skjæringspunktet mellom evangelium og kultur.

"Spørsmålet som ligger foran oss når det gjelder disse temaene er hvordan man skal få frem de gode nyhetene i evangeliet i dag? Hva innebærer det?" spurte Avtzi.

Den ortodokse legmannsteologen la til at disippelskap blir en viktig innfallsvinkel for å forstå evangelisering i moderne misjonsstudier.

"Vi arbeider fremdeles med å undersøke hva disippelskap betyr i evangeliseringen, der lekmenn ofte er dominerende", kommenterer hun.

Keum, som er en av redaktørene i misjonslæreboken, fortalte alle som var tilstede ved lanseringen at en drøfting ved Seminario Evangélico de Teología på Cuba i september vil utarbeide pensum og kursplaner som skal ledsage læreboken. Den koreanske teologen fortalte også at det arbeides med å utarbeide en håndbok om "Sammen på vei mot livet" til bruk i menighetene.

Læreboken om misjonsarbeid er tenkt å fungere som referansemateriale for den neste verdensmisjonskonferansen som skal avholdes i mars 2018 i Arusha i Tanzania. Den evangelisk-lutherske kirken i Tanzania skal være vertskap for konferansen.

Mer informasjon:

Møte i Kirkenes verdensråds sentralkomité

Økumeniske perspektiver på misjon og enhet