Image
Biskop Helga Haugland Byfuglien og Agnes Abuom. Foto: Ned Alley/Kirkenes Verdensråd

Biskop Helga Haugland Byfuglien og Agnes Abuom. Foto: Ned Alley/Kirkenes Verdensråd

Sentralkomitémøtet i Kirkenes verdensråd 2016 ble åpnet i Trondheim 22. juni av lederen, Agnes Abuom fra den anglikanske kirke i Kenya.

Sentralkomiteen er et styringsorgan som møtes annethvert år, og som består av 150 representanter som velges fra de 345 medlemskirkene i Kirkenes verdensråd. Den sittende komiteen ble valgt ved den tiende samlingen (2013) av Kirkenes verdensråd i Busan, Sør-Korea.

Plenumsmøtene på åpningsdagen besto i en åpningshilsen fra lederen, holdt av Abuom, og en rapport fra generalsekretær i Kirkenes verdensråd, Olav Fykse Tveit. Her fikk delegatene også høre en oppsummering fra rådets eksekutivkomite om program og budsjett siden siste sentralkomitésamling i 2014.

Pilegrimsvandring for samarbeid

Abuom tok opp Trondheims rolle som pilegrimsmål og snakket om de mange forskjellige landskapene pilegrimene vandrer gjennom. Nidarosdomen er verdens nordligste middelalderkatedral. Hun knyttet den åndelige pilegrimstradisjonen til Kirkenes verdensråds nåtidige satsning på «pilegrimsvandring for rettferdighet og fred».

Rådets leder hevdet at «pilegrimsvandringen gir oss gode muligheter til å se oss selv på nytt som en bevegelse for Guds folk, et folk med en oppgave – åpne og inkluderende, våkne og mottakelige for å ledes av Den hellige ånd.»

Hun beskrev det kristne rettferdsmålet som «en skjev rettferdighet – til fordel for ofrene, de det syndes mot – de som er fratatt makt over eget liv og er marginalisert, de diskriminerte og foraktede, de misbrukte og krenkede, de fengslede og torturerte, de fortrengte og utarmede. Så lenge noen behandles urettferdig og nektes liv, har vi aldri en reell og fullstendig rettferdighet.»

Håpets fellesskap

I generalsekretærens rapport beskrev Tveit kirkens pilegrimsvandring som «et folk definert av håp», med følgende forklaring: «Det dreier seg ikke om generell optimisme, men om å formidle en årsak og motivasjon for håp. Ofte betyr det å kunne se utover det vi gjør til daglig og forvente noe mer og noe annet, - søke rettferdighet og fred og intet mindre enn det. Håpet er et kriterium for vår kristne tro.»

Tveit berettet om flere viktige emner sentralkomiteen skal diskutere, blant annet relasjonen mellom religion og vold og omfattende diskriminering, fremmedhat og rasisme.

Olav Fykse Tveit er ordinert prest i Den norske kirke og oppmuntret gjestene i landet til å la seg «inspirere av geografien rundt oss samt det levende uttrykket for menns og kvinners pilegrimsferd, der de faktisk vandrer gjennom disse landskapene og kommer til Trondheim i dag.»

Den kommende uken

Senere på dagen deltok delegatene i en prosesjon til Nidarosdomen, der H.K.H. kronprins Haakon deltok i åpningsgudstjenesten.

Temaet for møtet i Kirkenes verdensråds sentralkomité i Trondheim 22.-28. juni er Pilegrimsvandring.

Les også:

Text of moderator's address

Text of general secretary's report

Other Central Committee documents

Livestreaming

High resolution photos