Image
 Silwan, East Jerusalem

שכונת אל-בוסתן בסילואן, ירושלים המזרחית

Photo:

הגוף השולט גם קרא "לכל הכנסיות החברות והשותפים האקומניים, חברים בקהילה היהודית ובקהילה הנוצרית ולכל אנשי הרצון הטוב, לתמוך בכנסיות החברות ובקהילות הנוצריות בארץ הקודש ולראות אותן כמרכיבים חיוניים של החברה הרב תרבותית ומגוונת הדתות אשר באזור, דבר הכולל את הנוכחות הנוצרית באזור זה."

הועדה המרכזית בירכה על מערכת היחסים הרציפה של ה-WCC עם הוועד היהודי הבינלאומי לייעוץ בין-דתי והקונגרס היהודי העולמי ועל ההזדמנויות אותן הם מספקים לדיאלוג על נושאים אלו.

ההצהרה קוראת "לממשלה ולרשויות בישראל להבטיח זכויות אדם שוות לכל האנשים החיים תחת האחריות שלהן ולהבטיח אחריות על התקפות והפרות נגד פלסטינים, נגד מקומות קדושים, כנסיות, קהילות נוצרים, מוסלמים וקבוצות אחרות, וכמו כן להבטיח גישה חופשית אל מקומות פולחן ואתרים קדושים."

הועדה המרכזית קראה גם "לכל חברי הקהילה הבינלאומית ולכנסיות החברות ב-WCC ולשותפים האקומניים לעשות שימוש בחוק הבינלאומי ולדבר נגד הפינויים המתקרבים במסאפר יטא ונגד איומי פינוי נוספים של קהילות פלסטינים בשטחים הכבושים."

ההצהרה מסתיימת על ידי חזרה על "הקריאה הרציפה של ה-WCC לסיים את הכיבוש ולזכויות אדם שוות לכל אדם באזור."

הצהרת הועדה המרכזית של ה-WCC בנוגע לאיומים על השלום הצודק בישראל ופלסטין ועל הנוכחות הנוצרית בארץ הקודש

פגישת הועדה המרכזית של ה-WCC, יוני 2022

עבודת ה-WCC בנושאי בניית שלום, שינויי עימותים ופיוס: המזרח התיכון