Image
Palestine-2022-Hillert-20221122_AH1_5843.jpg

22 בנובמבר 2022, ירושלים, פלסטין: הפטריארך תיאופילוס השלישי מירושלים (הכנסייה האותודוקסית יוונית בירושלים) צולם מחוץ לכנסיית הקבר בעיר העתיקה בירושלים, לאחר תפילת ההלל שנערכה כדי לחגוג את יום השנה ה-17 להכתרתו.  

Photo:

לאחר הטקס, צלצלו הפעמונים וכולם חזרו למטה הפטריארכיה.

באולם הראשי, מסרים ונאומים רבים הנציחו את האירוע, ביניהם נאום של ממלא מקום המזכיר הכללי של מועצת הכנסיות העולמית (WCC), הכומר פרופ' ד"ר יואן סאוקה, שאמר שלכבוד הוא לו להשתתף והוא אסיר תודה על כך.

"לאחרונה, נערך כנס של מועצת הכנסיות העולמית בגרמניה שבו פרסמנו הצהרה לגבי ישראל ופלסטין, וביקשנו שלום וביטחון בני קיימה לכולם," אמר סאוקה. "האורתודוקסים מביטים עליך כאבא והפטריארך של כנסיית האם של ירושלים. הנוצרים בארץ הקודש מביטים בך בתקווה, מכיוון שאתה מגן באומץ על האתרים הקדושים לנוצרים בארץ הקודש ועל המשך הנוכחות הנוצרית בה."

Image
Palestine-2022-Hillert-20221122_AH1_5937.jpg

 22 בנובמבר 2022, ירושלים, פלסטין: ממלא מקום המזכיר הכללי של מועצת הכנסיות העולמית, הכומר פרופ' ד"ר יואן סאוקה (מימין) מברך את הפטריארך תיאופילוס השלישי מירושלים (הכנסייה היוונית-אורתודוקסית של ירושלים) במהלך חגיגת יום השנה ה-17 להכתרת הפטריארך.

Photo:

משלחת של מועצת הכנסיות העולמית בראשות ממלא מקום המזכיר הכללי של WCC, הכומר פרופ' ד"ר יואן סאוקה, ביקרה בירושלים ובגדה המערבית בתאריכים 21-25 בנובמבר, נפגשה עם פטריארכים וראשי קהילות נוצריות, כמו גם עם אנשי כמורה ומאמינים מקומיים.

גלריית תמונות של יום השנה ה-17 להכתרת הוד קדושתו תיאופילוס השלישי

הפטריארכיה של ירושלים

 

Image
Palestine-2022-Hillert-20221122_AH2_3760.jpg

 22 בנובמבר 2022, ירושלים, פלסטין: תפילת הלל שנערכה בכנסיית הקבר בעיר העתיקה בירושלים, כדי לחגוג את יום השנה ה-17 להכתרתו של הפטריארך תיאופילוס השלישי מירושלים (הכנסייה היוונית-אורתודוקסית של ירושלים).

Photo: