Image
Palestine-2022-Hillert-20221122_AH1_6178.jpg

22 November 2022, Jerusalem, Palestine: A flock of birds fly over the Jerusalem old city and east Jerusalem.

Photo:

 הנכבה, האסון אותו המשפחות הפלסטיניות חוו לפני 75 שנים, ממשיך לגרום לחילוקי דעות וסבל עבור פלסטינים רבים—במיוחד עבור אלו החיים בעזה, אמר פילאי. העובדה שאזרחים בלתי חמושים – כולל ילדים – נורים עם תחמושת חייה, אפילו נהרגים ורבים נפצעים – איננה ניתנת להגנה מבחינה חוקית או מוסרית כביטוי של 'הזכות להגנה עצמית של מדינה מסוימת'.’

ה-WCC הצהירה פעמים רבות על ההבנה שמעמד העיר ירושלים צריך להיפתר באמצעות משא ומתן המתבצע בתנאים של שלום. ירושלים מהווה עיר קדושה עבור שלוש דתות: יהדות, נצרות ואסלאם, אמר פילאי. אנו מבקשים מן הקהילה הבינלאומית להאיץ את כל המאמצים לקראת פתרון הוגן ומעשי אשר יכבד את השאיפות של כל האנשים המתגוררים בארץ הקודש והכל בקו אחד עם אמנות והחלטות בינלאומיות.

פילאי גם הביע סולידריות עם הצהרה שהגיעה ממועצת ראשי הכנסיות בירושלים אשר מחזקת את קריאת הכנסיות לשאוף לשלום הוגן ובר-קיימה עבור כל האנשים בארץ הקודש.

ההצהרה קוראת לכולם לעבוד ביחד על מנת לבנות עתיד טוב יותר ואנושי יותר לכולם, אמר פילאי, אשר שיתף גם תפילה עבור פלסטין וישראל.

הצהרת ה-WCC: ה-WCC מציין 75 שנים שעברו מאז הנכבה

מועצת ראשי הכנסיות בירושלים מחזקת את קריאת הכנסיות לשאוף לשלום הוגן ובר-קיימה (הצהרה לעיתונות של ה-WCC, 15 במאי 2023)