Image
 פרופ' ד"ר איזבל אפוו פירי (ימין) עם הכומר ד"ר אולב פיקסה טוויט בעת ביקורם בארץ הקדושה, 2015, © מריאן אידרסטן/ המע"כ.

פרופ' ד"ר איזבל אפוו פירי (ימין) עם הכומר ד"ר אולב פיקסה טוויט בעת ביקורם בארץ הקדושה, 2015, © מריאן אידרסטן/ המע"כ.

במעשה חסר תקדים המופנה נגד המנהיגות של המועצה העולמית של הכנסיות (WCC-מע"כ) והתנועה האקומנית, הנספח למזכיר הכללי של המע"כ פרופ' ד"ר איזבל אפוו פירי נעצרה, נחקרה וגורשה אתמול מנמל תעופה בן גוריון.

בהודעה שפורסמה ב-6 בדצמבר אחרי שהנספח למזכיר הכללי של המע"כ, פרופ' ד"ר איזבל אפוו פירי נעצרה, חוקרה וגורשה על ידי הרשויות הישראליות כאשר הגיעה לתל-אביב, המע"כ "מצטערת עמוקות מהאיבה שישראל מפגינה נגד היוזמות של המע"כ להביא לשלום צודק בין הפלשתינאים והישראלים."

פירי תכננה בנסיעתה להשתתף בהתייעצויות עם מנהיגי הכנסיות בירושלים אודות התכנית האקומנית המלווה בפלשתינה ובישראל (EAPP) שהינה אחת מהתוכנות והפעילויות הגלובאליות הרבות שהמע"כ תומכת בהן.

בהתחשב בעובדה שפירי הייתה יחידה במשלחת של המע"כ שנמנתה על הגזע אפריקני והיחידה שנאסר עליה להיכנס למדינה, והסיבה לגירושה ניתנה כ"שיקולים למנוע כניסה בלתי חוקית לארץ", המע"כ נתנה מיד הוראה לעורכי הדין המציגים אותה להגיש ערעור נגד הפעולה הלא צודקת והמפלה בעליל נגד פירי".

"ההאשמות שהופנו נגד המע"כ ותכנית ה- EAPP תוך כדי החקירה של ד"ר פירי שהופיעו היום בתקשורת שקריות לחלוטין", אמר המזכיר הכללי של המע"כ הכומר ד"ר אולב פיקסה טוויט. "אני מופתע מאוד שמשרד הפנים הישראלי מבסס את החלטותיו כנראה על מקורות מוטעים וחסרי סמכות".

עובדות:

התכנית האקומנית המלווה בפלשתינה ובישראל (EAPP) מהווה תגובה מעשית לקריאה שהופנתה אל המע"כ על ידי מנהיגי הכנסיות בירושלים בשנת 2002. נכתב על ידם באגרת: "אנו מבקשים עם כל הכבוד הגנה לכל האוכלוסייה על מנת לסייע ליצירת אמון הדדי ובטחון לישראלים ופלשתינאים. בנוסף, אנו קוראים לכל שוחרי שלום בכל קצוות העולם לבוא ולהשתתף אתנו ולצאת עם הצהרה למען שלום צודק.

למעלה מ-70 כנסיות, גופים אקומניים ומשרדי ממשלה מיוחדים ב-22 מדינות מאפריקה, אסיה, אירופה אמריקה הצפונית ואמריקה הלטינית משתתפים בתכנית באופן פעיל. קרוב ל-1,800 מלווים כבר השתתפו.

יצירת קשר:.

נא להתקשר למנהל תקשורת במע"כ מריאן אידרסטן בטלפון 63 63 507 79 41+

הודעה בגין עצירתה וגירושה של הנספח למזכיר הכללי של המע"כ:

המע"כ: הטיפול שהעניקה ישראל לנציגים בנמל התעופה היה בלתי מתקבל על הדעת (הודעה לעיתונות של המע"כ מ-9 במאי 2016)

המזכיר הכללי של המע"כ מביע את דעתו אודות האפשרויות לשלום בפלשתינה ובישראל (הודעה לעיתונות של המע"כ מ-20 בספטמבר 2016)