Image
Candles burning in dark room, with blue light in the background
Photo:

הדוחות מראים ש-44 אנשים נהרגו והרבה יותר נפצעו כתוצאה מהימחצות אשר התרחשה בליל ההילולה הדתית בצפון מזרח הארץ.

סאוקה אמר שהוא אף עצוב יותר, בגלל שאסון האפיל על הילולה זו לה חיכו כל כך הרבה כתוצאה מן ההגבלות על התקהלויות שכאלו. כפי שאמר אחד מן המשתתפים בהילולה: "השמחה הפכה לאבל, אור גדול הפך לחושך עמוק."

סאוקה ציין: "בזמנים אלו של טרגדיה נוראית, אולי אין לנו מילים, אבל אנו עומדים בסולידריות עם כל אלו אשר הושפעו מן האסון, כולל המספר הגדול של האבלים ואנו חושבים עליהם במחשבותינו ותפילותינו."

ל"ג בעומר, חג דתי שנתי אשר בו משתתף מספר רב של יהודים דתיים ואשר מלווה במדורות רבות, תפילות וריקודים, נחגג בעיר מרון. בעיר נמצא קברו של רבי שמעון בר יוחאי, חכם מכובד מן המאה השנייה.