Image
Jerusalem skyline
Photo:

"אנו שולחים את תנחומינו העמוקים לכל אלו שנפגעו מהאלימות הקיצונית הזו", אמר סאוקה, לאחר שלושה פיגועים קטלניים בשבוע אחד שבהם נרצחו 11 ישראלים. זהו גל הפיגועים החמור ביותר שידעה ישראל מזה שש שנים לפחות.

בשבוע אחד התרחשו שלושה פיגועים – בבאר שבע, בחדרה ובבני ברק – שבהם, בנוסף להרוגים, נפצעו עוד עשרות.

"אנחנו עומדים לצד שותפינו בקהילה היהודית בגינוי הפיגועים האלה", אמר סאוקה. "כולנו חייבים לצאת נגד טרור ושנאה."

WCC פעלה במשך עשרות שנים "כדי ללוות ולתמוך בשוויון זכויות לכל האנשים בארץ הקודש, להפסקת הכיבוש ולמען הצדק לפלסטינים, וכן למען דו-קיום שליו עם ישראלים והרמוניה בין נוצרים, מוסלמים ויהודים," הדגיש סאוקה. "אנו מגנים את כל המעשים מסוג זה, שמאיימים על השלום, הצדק וההרמוניה בארץ הולדתו של ישוע."