Image
palestine-2015-jeffrey-gaza-113

חלונות בשג'אעיה, שכונה בעיר עזה אשר קיבלה מכה קשה מן הצבא הישאלי במהלך המלחמה משנת 2014.

Photo:

מועצת הכנסיות העולמית (WCC) קוראת שוב ושוב בדחיפות להפסקת אש מיידית של אלימות קטלנית זו, והיא קוראת לחמאס להפסיק את התקפותיו. אנו מבקשים בדחיפות משני הצדדים לפעול לרגיעה של המצב,” אמר הכומר פרופ. דר' ג'רי פילאי, המזכיר הכללי של ה-WCC.אנו מאוד מודאגים בנוגע לקונפליקט בין ישראל לקבוצות פלסטין החמושות ולהשלכות הטרגיות הבלתי ניתנות למניעה עבור כל האנשים באזור – ישראלים ופלסטיניים כאחד – לאחר תקופה של מתחים הולכים ונבנים ואלימות בגדה המערבית ובירושלים.

מועצת הכנסיות העולמית הצטרפה אל הצהרה של ראשי הכנסיות בירושלים מתאריך ה-13 באוקטובר, אשר קראה לפעולות מיידיות על מנת להתייחס אל ההסלמה של המשבר ההומניטרי ברצועת עזה. המצב ברצועת עזה הוא בלתי נסבל ללא גישה אל מים, מזון, תמיכה רפואית וחשמל.

פילאי אמר בהצהרה מיום ראשון:אנו קוראים למדינת ישראל ביחד עם התמיכה מן הקהילה הבינלאומית, לאפשר לעזרה ההומניטרית להיכנס אל רצועת עזה כך שמיליונים של אזרחים חפים מפשע, כולל מספר רב של ילדים, יוכלו לקבל טיפול רפואי ומוצרי אספקה בסיסית.

פילאי הדגיש את הדחיפות בה יש צורך לפעול.יתרה מזו, אנו קוראים לכל הצדדים להפסיק את המלחמה הזו על מנת להציל חיים חפים מפשע כאשר יש לשרת את מטרת הצדק.

בית החולים האנגליקני הערבי אהלי בעזה נפגע ביום ראשון בערב על ידי טילים ישראלים. שתי קומות נהרסו באופן חלקי וארבעה אנשים נפצעו.

פילאי קרא לכבד את החוק הבינלאומי—כולל את אמנת ז'נבה—את החוק ההומניטרי הבינלאומי, ולכבד ולהחזיק את זכויות האדם כדי להגן על כל האזרחים ולשחרר באופן מיידי את כל החטופים המוחזקים כשבויים ברצועת עזה..

פילאי סיכם:אנו קוראים לכל המנהיגים לפעול לשלום צודק בארץ הקודש. רק הצדק יוביל לשלום, בטיחות וביטחון עבור כולם.

WCC מזמינה את כל הכנסיות החברות ואת כל האנשים בעלי הרצון הטוב להצטרף לקריאת ראשי הכנסיות בירושלים ואל יום של תפילה וצום בתאריך ה-27 באוקטובר.

WCC, ראשי הכנסיות בירושלים מזמינים את כולם אל יום תפילה עולמי (חדשות ה-WCC 15 באוקטובר 2023)

ראשי הכנסיות בירושלים קוראים להתייחסות המשבר ההומניטרי ברצועת עזה (חדשות ה-WCC 13 באוקטובר 2023)

ה-WCC קוראת לגישה חדשה לקונפליקט בפלסטין וישראל (חדשות ה-WCC 13 באוקטובר 2023)

הצהרה: ה-WCC קוראת לגישה חדשה לקונפליקט בפלסטין וישראל (13 באוקטובר 2023)

ראשי הכנסיות בארץ הקודש קוראים למניעת ההסלמה, כבוד לזכויות האדם (חדשות ה-WCC 9 באוקטובר 2023)

שירות קינה עבור פלסטין וישראל:אנו מאמינים באדיקות בקדושת החיים” (חדשות ה-WCC 12 באוקטובר 2023)

ה-WCC מבקשת בדחיפות הפסקת אש מיידית בישראל ופלסטין (חדשות ה-WCC 9 באוקטובר 2023)