Image
Holy Liturgy in the Church of the Holy Sepulchre, in Jerusalem. 

ממלא מקום המזכיר הכללי של ה-WCC, הכומר פרופ' ד"ר יואן סאוקה, השתתף בטקס הליטורגיה הקדושה בכנסיית הקבר בירושלים.

Photo:

סאוקה ביקר בירושלים ובגדה המערבית, ונפגש עם פטריארכים וראשי קהילות נוצריות, כמו גם עם אנשי כמורה ומאמינים מקומיים.

"בימים אלה, היינו משפחה אקומנית באחווה בתפילות, ואנחנו נשארים מאוחדים במחויבות שלנו שהצדק לפלסטינים לא יאבד," הוא אמר. "שמעתי ביטויי הערכה רבים ל-WCC, לכל אותם נוצרים ברחבי העולם שביקרו, שהתבטאו נגד כל הפרות זכויות האדם, ושפעלו למען צדק ושלום עבור ארץ זו ואנשיה."

סאוקה שיתף שכנסיות מקומיות בארץ הקודש הדגישו את הצורך של התנועה האקומנית להתמקד בשלום צודק ובמצוקת הפלסטינים. "הצהרות והחלטות התקבלו בהערכה, אבל כל מי שפגשנו חזר על כך שהפלסטינאים עייפים ואיבדו תקווה," הוא אמר. "הם רוצים שנמשיך להתייחס לכיבוש הצבאי ולגנות אותו, ולאשר את הלגיטימיות של ההתנגדות הפלסטינית לעוול ולסיום הכיבוש."

Image
Greek Orthodox Patriarch Theophilos III and Rev. Prof. Dr Ioan Sauca

הפטריארך היווני-אורתודוקסי תיאופילוס השלישי והכומר פרופ' ד"ר יואן סאוקה

Photo:

לאחר הביקור בארץ הקודש, סאוקה אמר: "אנטישמיות היא תופעה מגונה על כל צורותיה וה-WCC קוראת לכל הכנסיות להוקיע את האנטישמיות, לא משנה מה מקורה, כבלתי מתיישבת עם ההתמחות והפרקטיקה של האמונה הנוצרית."  מאז הכינוס הראשון, ה-WCC הכריזה שאנטישמיות היא חטא נגד אלוהים והאנושות.

סאוקה סיכם: "ביקורת על מדיניות ממשלת ישראל אינה בפני עצמה אנטי-יהודית."

סאוקה הדגיש: "האלימות על כל צורותיה מגונה, לא משנה אם היא מבוצעת על ידי מדינת ישראל בתוך השטחים הפלסטיניים הכבושים ובין אם על ידי קבוצות חמושים פלסטיניים בתוך מדינת ישראל. אי אפשר לפתור את הסכסוך בכוח, אלא רק באמצעי שלום."

Image
Archbishop Hosam Naoum and Rev. Prof. Dr Ioan Sauca.
Photo:

סאוקה נפגש עם ראשי הכנסיות ומנהיגי הכנסיות הבאים (בסדר אלפביתי): הבישוף איברהים אזר, מהכנסייה הלותרנית האוונגליסטית בארץ הקודש ובירושלים; הארכיבישוף חוסאם נעום, מהכנסייה האנגליקנית; הבישוף ויליאם שומלי, מהפטריארכיה הלטינית; הפטריארך היווני-אורתודוקסי תיאופילוס השלישי.

הביקור כלל גם את העיר העתיקה בירושלים, משרד הקישור של WCC בירושלים, כנסיית המולד בבית לחם, ימק"א בבית סחור ורמאללה. נוסף על כך, סאוקה השתתף בטקס הליטורגיה הקדושה בכנסיית הקבר. אל סאוקה נלוו חברי המשלחת ד"ר אודה קוואס, חבר בוועד המרכזי של WCC מהמזרח התיכון; מריאן אג'דרסטן, מנהלת התקשורת ב-WCC; ויוסף דאהר, רכז משרד הקישור של WCC בירושלים.

Image
Bishop Ibrahim Azar, Rev. Prof. Dr Ioan Sauca, Dr Audeh Quawas

הבישוף איברהים אזר, מהכנסייה הלותרנית האוונגליסטית בארץ הקודש ובירושלים, הכומר פרופ' ד"ר יואן סאוקה, ממלא מקום המזכיר הכללי של ה-WCC, וד"ר אודה קוואוס, חבר בוועד המרכזי של WCC מהמזרח התיכון.

Photo:

קריאה לפעולה למען השלום

הביקור של סאוקה נערך בתקופה שבה נוצרים הביעו את דאגותיהם בפני נשיא ארצות הברית ג'וזף ביידן, שביקר במזרח התיכון באותו שבוע.

הפטריארך תיאופילוס השלישי הדגיש בשתי הפגישות עם ביידן ועם ממלא מקום המזכיר הכללי של ה-WCC את הצורך לשים קץ לפעולות של קבוצות רדיקליות ישראליות שמטרתן למחוק את תרבות הפסיפס של עיר הקודש ולחסל את המגוון הדתי והתרבותי שלה, והוסיף שהמורשת הנוצרית בירושלים נמצאת בסיכון כתוצאה מהפעולות של קבוצות אלו.

Image
Meeting with the staff at the WCC Liaison Office in Jerusalem

משלחת ה-WCC נפגשה עם צוות העובדים במשרד הקישור של WCC בירושלים.

Photo:

הפטריארך של ירושלים גם הסביר את סכנות ההגירה הנוצרית, במיוחד מירושלים, וששמירה על הנוכחות הנוצרית היא מסר הומניטרי ותרבותי חשוב, והוסיף שההגנה על ה"סטטוס קוו" נמצאת בראש סדר העדיפויות של כל הכנסיות, כפי שזה המצב לגבי שימור הנאמנות ההאשמית על המקומות הקדושים למוסלמים ולנוצרים בארץ הקודש.

WCC מקשיבים לארגונים נוצריים בארץ הקודש לפני האסיפה ה-11 (הודעה לעיתונות של WCC‏ - 19 ביולי 2022) 

הפטריארך תיאופילוס השלישי מביע את דאגות הנוצרים בפני נשיא ארה"ב ג'ו ביידן (הודעה לעיתונות של WCC‏ 18 ביולי 2022)

הצהרת הוועד המרכזי של מועצת הכנסיות העולמית (WCC) בנוגע לשלום צודק בישראל ופלסטין, ולנוכחות הנוצרית בארץ הקודש (יוני 2022)

מדיניות ה-WCC לגבי פלסטין וישראל