Image
Jerusalem old town
Photo:

"הכתבה איננה נכונה" אמר המזכיר הכללי הזמני של ה-WCC הכומר פרופ' דר' יואן סאוקה. "ה-WCC מעולם לא קראה לחרם כלכלי על מדינת ישראל", הוא מציין, "היא עובדת עם כנסיות וארגונים אחרים להשגת שלום צודק בפלסטין ובישראל באמצעות כל האמצעים הלא אלימים, הפוליטיים והדיפלומטיים האפשריים."

הכומר פרנק צ'יקיין, אשר מצותת בכתבה, הוא מנהיג כנסיה מאוד מכובד בדרום אפריקה אשר שיחק תפקיד חשוב במאבק נגד מערכת האפרטהייד במדינה זו. כיום הוא משמש כמתווך בוועדת ה-WCC של הכנסיות בנוגע לעניינים בינלאומיים (CCIA), הממלאת תפקיד יועץ עבור מנהיגי ה-WCC. במהלך הפגישה אשר מתוכה הוא צותת בתוך הכתבה, הוא דיבר כאדם פרטי, לא כדובר של ה-WCC.

"הוזמנתי כאזרח דרום אפריקאי להגיב באופן אישי לפרסום של סרט החוגג את חייו ואת כהונתו הדתית של הכומר מייקל סבאח, ולא מטעם ה-WCC או ה-CCIA," אישר הכומר צ'יקיין. "העמדות אותן היבעתי באירוע הן העמדות ונקודות המבט האישיות שלי על בסיס הניסיון שלי בדרום אפריקה. אני דוחה את הטענות שקראתי ל-'מלחמה על ישראל ועל כל תומכיה' או שדיברתי על 'התקפה ... אלימה על הלגיטימיות של המדינה היהודית'."

הערותיו של הכומר צ'יקיין באירוע אשר התקיים ב-6 בפברואר לא היוו הצהרה של מדיניות ה-WCC. אלו הם הגופים המנהיגים את ה-WCC – המועצה, הוועדה המרכזית והוועדה המבצעית – הקובעים את מדיניות ה-WCC, והמזכיר הכללי של ה-WCC הוא הדובר בין פגישות הגוף המנהיג.

תמצית קצרה של מדיניות ה-WCC בנוגע לישראל ופלסטין

מאז הקמתה בשנת 1948, ה-WCC הכירה במדינת ישראל ובצורכי הביטחון הלגיטימיים שלה עבור תושביה, כאשר היא קוראת באופן קבוע לסיום האלימות, גינתה את כל צורות האנטישמיות למיניהן, הביעה התנגדות להתנחלויות הלא חוקיות בשטחי פלסטין הכבושים וקראה למשא ומתן בנוגע לפתרון שתי מדינות על מנת לסיים את הקונפליקט.

ה-WCC  איננה מקדמת מקרי חרם על בסיס לאום בהקשר זה או בכל הקשר אחר. כמו כן, היא איננה תומכת באמצעים כלכליים נגד ישראל. יחד עם זאת, יש לה מדיניות מתמשכת התומכת בחרם של סחורות ושירותים בהתנחלויות (אשר באופן בינלאומי נחשבות כלא חוקיות) בשטחי פלסטין הכבושים.

מועצת הכנסיות העולמית היא ארגון גלובלי של 350 כנסיות חברות המייצגות יותר מחצי מיליארד נוצרים ברחבי העולם. ה-WCC קוראת לכנסיות החברות בה לחפש אחדות, עד ציבורי משותף ושירותים לאחרים בעולם בו התקווה והסולידריות הם הזרעים עבור צדק ושלום. ה-WCCעובדת עם אנשים מכל האמונות במחפשים פיוס עם המטרה של צדק, שלום ועולם הוגן יותר.

קרא תמצית של מדיניות ה-WCC בנוגע לישראל ולפלסטין

מידע נוסף על עבודת ה-WCC בפלסטין ובישראל