Image
Palestine-2022-Hillert-20221122_AH1_6188.jpg

22 בנובמבר 2022, ירושלים, פלסטין: שקיעה מעל העיר העתיקה בירושלים ומעל מזרח העיר.

Photo:

במהלך שבוע זה, המכיל את יום התפילה הבינלאומי החל בתאריך ה-21 בספטמבר, ארגוני כנסיה, קהילות ואנשי אמונה מוזמנים להוות עד משותף על ידי השתתפות בשירותי תפילה, אירועי חינוך ופעולות תמיכה עבור שלום וצדק עבור פלסטינים וישראלים כאחד.

בעוד אנו מציינים 75 שנים לנכבה (אסון) של העם הפלסטיני מאז 1948, הוועד המארגן עבור החומרים של השנה הטיל ספק בחוסר הצדק המאפיין את המצב ובחר את פסוק הבשורה על פי מתי, פרק ח, 20 על מנת להפנות את תשומת הלב לנושא כפי שהוא הוצג על ידי ישוע: "לשועלים יש מאורות ולעוף השמים קנים, אך בן-האדם אין לו מקום להניח את ראשו."

מפסוק זה מגיע נושא שבוע השלום הבינלאומי בפלסטין וישראל, "ללא מקום להניח את ראשי," המשקף את האתגרים עבור משפחות הפלסטינים ועבור אנשים אחרים הנתקלים בקשיים באיחוד בני משפחותיהם.

המזכיר הכללי של מועצת הכנסיות העולמית (WCC), הכומר פרופ. ג'רי פילאי חיזק את תמיכת מועצת הכנסיות העולמית בעם הפלסטיני והישראלי בעוד הם מחפשים שלום, צדק ופיוס.

 עלינו לעבוד ביחד על מנת לבנות עתיד טוב יותר, אנושי יותר ובטוח יותר לכולם, אמר פילאי. ילדים ומשפחות לא צריכים לחיות במצב של חוסר ודאות וכאשר הם מחולקים—במיוחד לא עשור אחר עשור. הגיע הזמן לחפש שלום בין הפלסטינים והישראלים כך שמשפחות תוכלנה להניח את ראשיהן בשלום, אהבה, אחדות ושמחה.

הכומר דר' קנת' מטה, מנהל תוכנית העד הציבורי והדיאקוניה עבור מועצת הכנסיות העולמית, ביקש מאנשים בכל רחבי העולם להתפלל עבור ארץ הקודש, בחודש ספטמבר ובכל חודשי השנה האחרים. בואו נתפלל ביחד כך שהמצב—מצב בו לכל כך הרבה נשים, ילדים ומשפחות אין מקום להניח את ראשיהם—ישתנה, הוא אמר. ככנסיות, בואו נשתף שאיפה לעולם בו לכל האנשים יהיה לא רק מקום להניח בו את ראשיהם אלא מקום בו הם יוכלו לחיות ביחד בשלום.

World Week for Peace in Palestine and Israel 2023

Materials for World Week for Peace in Palestine and Israel - 16-23 September 2023