Image
Jerusalem landscape with the flags of Israel

דגלי ישראל מתנשאים ליד התיישבות בית אוטרוט בהר הזיתים בירושלים

Photo:

המזכיר הנבחר של מועצת הכנסיות העולמית מדגיש שתחת הנהגתו ה-WCC תמשיך לרצות ולהחזיק בקשרים חמים עם הקהילות היהודיות.

"אני תומך באנשים היהודיים המשמרים את הזהות שלהם ואשר מנהלים את חייהם על פי אמונות דתיות וערכים. אני מאמין שיש לכבד את כל הדתות ועל האנשים מכל האמונות—וכאלו ללא אמונה—צריכים לעבוד ביחד על מנת ליצור עולם של צדק ושל שלום בו אנו מביעים אהבה, אחדות ופיוס, אומר פילאי. "השקפה זו הייתה ותמשיך להיות השקפתה של מועצת הכנסיות העולמית ומועצה זו לעולם לא תבחר במנהיג אשר נהג או קרא לאנטישמיות בכל דרך, צורה או דפוס. מועצת הכנסיות העולמית ממשיכה לקדם ולטפח צדק ושלום והיא תמיד העלתה חששות לגבי נושאי הצדק בישראל ופלסטין."

כך, ה-WCC תמשיך לעמוד באופן מוצק מאחורי החלטות האומות המאוחדות (UN) בנוגע לשטחים הכבושים ותמשיך לצאת נגד כל צורות חוסר הצדק, ללא קשר למקום או לאדם ממנו הן באו.  

אנו תמיד נביט מנקודת המבט של עד נוצרי—נקודת מבט בה זכויות האדם, הצדק והשלום הם אבני דרך. אנו ארגון המבוסס על אמונה – לא פוליטי – ואנו חלק מקהילה עולמית המאמינה בישו כאל והמושיע שלנו, מוסיף פילאי.           

פילאי הוסיף שהוא עומד מאחורי קווי המדיניות של מועצת הכנסיות העולמית בנודע לארץ הקודש, אשר הובעו לאחרונה בהצהרה של הוועדה המרכזית של ה-WCC בתאריך ה-18 ביוני אשר חזרה על "הקריאה המתמשכת לסיום הכיבוש וזכויות אדם שוות לכל" בארץ הקודש. 

מועצת הכנסיות העולמית חוזרת על "הקריאה המתמשכת לסיום הכיבוש וזכויות אדם שוות לכל" בארץ הקודש (הצהרת עיתונות של ה-WCC מתאריך ה-18 ביוני 2022)