Image
Jerusalem skyline
Photo:

"מאז שנת 2012 היינו עדים לאירועים של התקפות פיזיות ומילוליות נגד כמרים ואנשי כנסיה אחרים, התקפות נגד כנסיות נוצריות, כאשר מקומות קדושים מושחתים ומחוללים באופן קבוע ולאיומים מתמשכים כלפי נוצרים מקומיים שפשוט מחפשים להתפלל באופן חופשי ולחיות את חיי היומיום שלהם," אומרת ההצהרה. "טקטיקות אלו משמשות קבוצות קיצוניות בניסיון לגרש את הקהילה הנוצרית מחוץ לירושלים ומחלקים אחרים של ארץ הקודש."

הצהרה זו מכירה בתודה במחויבות המוצהרת של השלטון בישראל להבטיח בית בטוח ומוגן עבור הנוצרים בארץ הקודש. "לכן זהו עניין של חשש כבד כאשר מחויבות לאומית זו נבגדת על ידי כישלונם של פוליטיקאים מקומיים, אנשי ציבור וסוכנויות לאכיפת החוק לרסן את פעילויות הקבוצות הקיצוניות המפחידות באופן קבוע את הנוצרים המקומיים, תוקפות כמרים ואנשי כנסיה ומחוללות אתרי קודש ונכסים של הכנסייה."

מועצת הכנסיות העולמית בסולידריות עם הכנסיות והקהילות הנוצריות בארץ הקודש

כאשר הוא מביע סולידריות עם ראשי ונשיאי הכנסיות בירושלים, המזכיר הכללי בפועל של מועצת הכנסיות העולמית (WCC), הכומר פרופ' דר' יואן סאוקה מאשר ותומך בכנסיות ובקהילות הנוצריות בארץ הקודש בשל העבודה המתמשכת והקדושה שלהם במקום בו ישו נולד.

"הצהרה זו אשר שוחררה על ידי ראשי ונשיאי הכנסיות בירושלים מדגישה את האיום העולה לנוכחות הנוצרית בארץ הקודש המתבטא בצורות של התקפות ופלישות המבוצעות על ידי קבוצות קיצוניות המחפשות להרוס את הגיוון הדתי והתרבותי של האזור," אמר סאוקה. "על ידי הכרה בחומרת האיום אשר מאיץ אף יותר את השיפוע היורד הטרגי שבו נמצאות הקהילות הנוצריות, מועצת הכנסיות העולמית תומכת בחוזקה בקריאת ראשי הכנסיות לדיאלוג דחוף עם הרשויות הפוליטיות בישראל, פלסטין וירדן כאשר יש צורך להתייחס לאתגרים שמציבות קבוצות קיצוניות ולהגנה ותמיכה בקהילה הנוצרית."

סאוקה הוסיף: את הנוצרים בארץ הקודש יש צורך לכבד ולהעריך הן כחלק מן המסורת והן כחלק מעתיד האזור, ויש להבטיח להם את אותן הזכויות והגנות המתאימות למיעוט מאוים, עבורן הרשויות הפוליטיות באזור אחראיות מבחינה חוקית ומוסרית".

הצהרה בדבר האיום הנוכחי לנוכחות הנוצרית בארץ הקודש מצד ראשי ונשיאי הכנסיות בירושלים

הצהרת מועצת הכנסיות העולמית בסולידריות עם הכנסיות והקהילות הנוצריות בארץ הקודש