placeholder image

כותרת התמונה: מפגש "מתפללים ביחד לסכסוך בונה בירושלים" ב-19 בפברואר 2017 בירושלים © Daniel Koski /Tantur Ecumenical Institute

מאת לויולה רנריסון*

כ-170 אנשים התאספו והתפללו ביחד ב-19 בפברואר בירושלים, בעודם צופים באירוע השנתי החמישי של "השבוע היהודי של סכסוך בונה".

בין 19-25 בפברואר, השבוע המיוחד שנחגג על ידי תנועת "מתפללים ביחד בירושלים" (PTIJ) מורכב מארגונים מבוססי אמונה. ב-19 בפברואר, כ-170 אנשים נפגשו במכון טנטור הכלל נוצרי בירושלים לערב שנקרא "מתפללים ביחד לסכסוך בונה בירושלים". היו ארבעה זמני תפילה, הרהור ושירה. המשתתפים היו נוצרים, מוסלמים ויהודים וכולם היו יכולים לבחור אם להתפלל או לבצע מדיטציה. הם גם ניהלו שיחות וחלקו ארוחות בסוף המפגש. ניתנו ברכות בערבית, באנגלית ובעברית.

ד"ר יהודה סטולוב, מנהל בפועל של אגודת המפגש הבין דתי (IEA), אומר "במציאות הנוכחית, כאשר המצב בארץ הקדושה ובמזרח התיכון הוא בלתי יציב, חשוב כל הזמן לבנות יחסים שלווים בין קהילות שיבטיחו התנהגות אתית ואכפתית כלפי אנשים מקהילות אחרות, כפי שאגודת המפגש הבין דתי עושה על בסיס יומיומי".

על אף ההבדלים, יש מקום לדו שיח

השבוע היהודי של הסכסוך הבונה מוכר גם כפרויקט 9אדר. המטרה היא לעסוק בפילוג הפוליטי ולנסות לבנות גשרים בין ובתוך קהילות יהודיות.

מהו "סכסוך בונה"? הוא מכיר בכך שעל אף חילוקי הדעות, עדיין אפשרי לתקשר ולנהל דו שיח. השנה, בתי כנסת, בתי ספר ומוסדות מקומיים התמקדו ב"תקשורת בונה". יזמו פעילויות וסדנאות בנושאי שיחות מעוררות מחלוקת ומילים פוגעניות.

למרות שהאירוע מאורגן בעיקר על ידי ועבור הקהילה היהודית, יוזמת PTIJ הצטרפה לאירועים כדי להראות שדתות, שלרוב מקושרות לסכסוכים, צריכות להיות חלק מתהליך השלום. "החשיבות של האירוע החגיגי הזה היא בכך שהוא מכיל קהלים גדולים יותר ומעודד את המשיכה שלהם לעבודה המתמשכת עבור מפגש בין דתי", הוסיף סטולוב.

PTIJ היא יוזמה משותפת לארגונים הבאים: מכון טנטור הכלל נוצרי, מכון אלייז'ה הכלל נוצרי, איחוד אברהם, אגודת המפגש הבין דתי, Kids4Peace, אחיות ציון, מיקרופונים עבור שלום, מרכז פרדס ליהדות וליישוב סכסוכים, ADAShA, מרכז ירושלים למפגש בין דתי ודיבור חדש.

הם נפגשים בכל יום שלישי האחרון לחודש בעיר העתיקה בירושלים כדי להתפלל עבור כל קהילה וללמוד עוד על האמונות, המנהגים והכתבים הקדושים של כל מסורת.

לויולה רנריסון, אחראית התקשורת במועצת הכנסיות העולמית

קישורים רלוונטיים

Praying Together in Jerusalem

Jewish Week of Constructive Conflict