Image
Palestine-2022-Hillert-20221122_AH2_3943.jpg

22 בנובמבר 2022, ירושלים, פלסטין: פגישת הכנה של הוועדה המייעצת למשרד הקישור בירושלים

Photo:

הוועדה המייעצת למשרד הקישור בירושלים תפעל במסגרת המדיניות של ה-WCC לגבי פלסטין וישראל. הוועדה אחראית למתן הכוונה, ייעוץ ותמיכה לתוכניות ולצוות ה-WCC שיושבים בירושלים ופועלים בכפוף למשרד הקישור בירושלים. המשימות הספציפיות שלה יהיו ייעוץ למזכיר הכללי של ה-WCC לגבי הדרך הטובה ביותר להגיב להתפתחויות רלוונטיות באמצעות התוכניות והפעילויות שלה, על מנת לקדם שלום צודק בפלסטין וישראל ולסייע לקיים את הנוכחות הנוצרית בארץ הקודש, וכן לקבל מידע לגבי העבודה של התוכניות והפעילויות השונות של משרד הקישור בירושלים.  

נוסף על כך, הוועדה תנתח את ההקשר הפוליטי, החברתי והכלכלי של האזור, בפרט מנקודת המבט של הכנסיות וארגונים שקשורים לכנסיות. 

חברי הקבוצה כוללים נציגים של הכנסיות המקומיות, ארגונים שותפים מקומיים וחברים בקבוצות ייחוס לתוכניות שמבוססות על WCC בירושלים. 

סאוקה הביע עד כמה הוא אסיר תודה לקבוצה החדשה שהתכנסה. "אני רואה תחושה של נחרצות ותקווה גם יחד בקרב משפחות הכנסיות, הנציגים המקומיים, הארגונים הלא ממשלתיים ומומחים לחמלה שמרכיבים קבוצה חדשה זו," הוא אמר. "יש להם פוטנציאל עצום לבניית סוגי הגשרים שמתקנים מערכות יחסים, מעוררים תקווה ומאירים את העתיד." 

הוועדה תיפגש בפעם השנייה באמצע דצמבר כדי למנות מנחה ועוזר מנחה לקבוצה, שיוצגו בפגישה הבאה של הוועד המנהל.  

משלחת של מועצת הכנסיות העולמית בראשות ממלא מקום המזכיר הכללי של WCC, הכומר פרופ' ד"ר יואן סאוקה, ביקרה בירושלים ובגדה המערבית בתאריכים 21-25 בנובמבר, נפגשה עם פטריארכים וראשי קהילות נוצריות, כמו גם עם אנשי כמורה ומאמינים מקומיים.

"מבקשים צדק ושלום לכל הצדדים במזרח התיכון," הצהרה בכנס ה-11 של ה-WCC

ממלא מקום המזכיר הכללי של ה-WCC מבקר בארץ הקודש (הודעה לעיתונות של ה-WCC, מתאריך 20 ביולי 2022)

Image
Palestine-2022-Hillert-20221122_AH2_3926.jpg

22 בנובמבר 2022, ירושלים, פלסטין: פגישת הכנה של הוועדה המייעצת למשרד הקישור בירושלים

Photo: