Image
WCC acting general secretary meets Israeli president

 משמאל לימין: הרב פרופ' דיוויד רוזן (David Rosen), המנהל הבינלאומי לעניינים בין-דתיים של KSG CBE, הוועד היהודי האמריקאי, יו"ר לשעבר של הוועד היהודי הבינלאומי להתייעצויות בין-דתיות (IJCIC); יצחק הרצוג, נשיא מדינת ישראל; הכומר פרופ' ד"ר יואן סאוקה, מ"מ המזכיר הכללי של WCC.

Photo:

שני המנהיגים יחדיו שקלו הן את ההיסטוריה והן את העתיד והסכימו על חשיבותה של עבודה משותפת למען בניית גשרים לקראת שלום, פיוס, וביטחון מתמשכים עבור כולם במסגרת המשפט הבינלאומי.

סאוקה חזר והדגיש את מדיניות מועצת הכנסיות העולמית בנוגע לישראל ופלסטין והזכיר כי ה-WCC, באמצעות תוכנית הליווי האקומנית בפלסטין ובישראל (EAPPI), נוכחת עם תוכנית הליווי בארץ הקודש מאז 2002 לשם הבטחת כבוד האדם וזכויותיו עבור כולם.

סאוקה הוסיף כי, "אנו מעודדים מהשותפות שלנו עם הוועד היהודי הבינלאומי להתייעצויות בין-דתיות (IJCIC) ועם עמותות וארגונים יהודיים ודתיים אחרים אשר חולקים איתנו את אותם ערכים וחזון ואנו מצפים לעבוד יחד להבאת שלום וזכויות אדם לכולם".

סאוקה סיכם את דבריו באומרו: "עלינו לעמוד על החובה להבטיח זכויות אדם ועל הצורך בשלום ובתנאי חיים הוגנים עבור כולם. זהו הערך המוסרי של צדק ושלום שכולנו צריכים להיות מחוייבים לו. שני הצדדים יתברכו בפתרון בר קיימא, וזו תהיה תרומה חשובה לשלום העולם".

לאחרונה, העבודה התכנונית של WCC בארץ הקודש עברה ארגון מחדש ואוחדה במשרד הקישור בירושלים (JLO).

השנה, מציינים EAPPI 20 שנות פעילות ובמשך שני העשורים הללו גייסו הכנסיות החברות ב-WCC למעלה מ-1,800 מלווים אקומניים מ-25 מדינות לכהונה של 3 חודשים המוצבים ברחבי הגדה המערבית.

נלוו אל סאוקה בפגישה, הרב פרופ' דיוויד רוזן, המנהל הבינלאומי לעניינים בין-דתיים של KSG CBE, הוועד היהודי האמריקאי, והיו"ר לשעבר של הוועד הבינלאומי היהודי להתייעצויות בין-דתיות (IJCIC).

WCC מגנה את פיגועי התופת בירושלים: "הבה נתפלל למען תושבי ארץ הקודש" - הודעה לעיתונות של ה-WCC מתאריך 23 בנובמבר 2022

הצהרת WCC קוראת למעורבות פעילה ולהידברות כדי להביא שלום וביטחון מתמשכים לכולם במזרח התיכון - הודעה לעיתונות של ה-WCC מתאריך 8 בספטמבר 2022

תוכנית הליווי האקומנית בפלסטין ובישראל מציינת 20 שנה להיווסדה: 1,800 מלווים מ-25 מדינות - הודעה לעיתונות של ה-WCC מתאריך 23 בנובמבר 2022

WCC השתתפה בטקס יום השנה ה-17 להכתרה של הוד קדושתו תיאופילוס השלישי, הפטריארך של ירושלים וכל פלסטין - הודעה לעיתונות של ה-WCC מתאריך 23 בנובמבר 2022

כינוס ישיבת הפתיחה המוקדמת של הוועדה המייעצת למשרד הקישור בירושלים של ה-WCC, מתווה את התוכניות לעתיד - הודעה לעיתונות של ה-WCC מתאריך 23 בנובמבר 2022

.