Image
Easter initiative photo collage

כיתוב צילום: תצלומים מקמפיין 2022 של יוזמת חג הפסחא של WCC-EAPPI.

Photo:

יוזמת חג פסחא של ה-World Council of Churches Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel (המועצה העולמית לתוכנית הליווי האקומנית של הכנסיות בפלסטין ובישראל - WCC-EAPPI) נקבעה כדי לחבר את הקדושה של ירושלים עם מה שקדוש לנו כבני אדם: בית, פולחן, משפחה, זהות, כבוד האדם וחייו וסולידריות. יוזמת חג הפסחא בוחנת כיצד קדושת ירושלים ותושביה מאוימים כיום, ושופכת אור על הפרות זכויות אדם המתרחשות בירושלים ופוגעות באופייה של ירושלים כעיר השלום עבור בני דתות ורקעים לאומיים שונים.

באמצעות רפלקציה של התנ"ך, תפילה, מעורבות בהסברה וחומר המדגיש חוויות של ימינו בירושלים, כנסיות ושותפים ברחבי העולם מוזמנים לעסוק בנרטיבים השונים סביב חג הפסחא, גם יחד עם הקהילות המקומיות שלהם.  

"זו יוזמה בין-דתית אמיתית שבה אנו מכירים בדברים המקודשים לכולנו, למרות ההבדלים בינינו", אמר המזכיר הכללי בפועל של WCC, הכומר פרופ' ד"ר יואן סאוקה (Ioan Sauca). "אנחנו מעמיקים את ההבנה שלנו זה לזה על ידי ראיית ירושלים דרך עיניים שונות משלנו."

סאוקה הוסיף:  "ירושלים, סמל הליבה הרוחנית של שלוש דתות, חייבת להפוך לעיר של דו-קיום בשלום, פתוחה לעולם, שמחבקת את האנושות והעלאת כבוד האדם, המבוססת על זכויות אדם, כדוגמה לאהבת אלוהים לכל."

יוזמת הפסחא נועדה לחזק את החיפוש אחר שלום צודק בארץ הקודש. 

משאבים להשראה – ופעולה

יוזמת חג הפסחא כוללת חומרים שיעזרו לאנשים להבין את מארג השלום – ואת מה שמחליש אותו – בירושלים. זמינים ארבע סוגי כלים:

לימודי תנ"ך משקפים את הטקסטים התנ"כיים המחוברים לקדושה של בית, פולחן, משפחה, זהות, כבוד האדם וחייו וסולידריות. שישה לימודי תנ"ך מיועדים לרפלקציה פרטנית או לדיון קצר. כל לימוד תנ"ך כולל טקסט תנ"כי, רפלקציה קצרה, שאלות לניהול דיון, ותפילה.

סיפורים עלילתיים מתמקדים בדוגמאות עדכניות של הפרות זכויות אדם בירושלים ובסביבתה.

נקודות שיחה בנושא הסברה עוזרות לאנשים ללמוד יותר כיצד לפעול למען שינוי. שש נקודות שיחה בנושא הסברה מקדמות קריאה לפעולה.

כרטיסי מדיה חברתית זמינים להורדה ושיתוף.

"באמצעות מאמצים משולבים אלו, אנו רוצים לספק הזדמנויות לכנסיות ולשותפים ברחבי העולם לשלב ידיים בטיפוח תקווה והבאת שלום", אמר סאוקה. "נרטיב חג הפסחא מציע לנו בדיוק את ההזדמנות הזו, להרהר על ירושלים כמקום קדוש עבור רבים כל כך, ולראות את העוולות של היום, לספק ליווי ולהציע נוכחות מגוננת לקהילות הסובלות, אבל גם להתמודד עם הגורמים השורשיים של חוסר צדק כזה, היות שאנו יודעים שהכיבוש ממשיך להשפיע באופן עמוק ושלילי על החיים, הפרנסה וזכויות האדם של העם הפלסטיני."

בקרו בדף יוזמת חג הפסחא 2022 של WCC-EAPPI