Image
A man smiles while posing for a photo holding a framed diploma and a badge given to him as an award.

המזכיר הכללי בפועל של מועצת הכנסיות העולמית, הכומר פרופ' דר' יואן סאוקה, מקבל את פרס בוני הגשרים באוסלו, ה-22 בנובמבר 2021.

Photo:

הפרס ניתן על ידי נציגי ועדת ה-14 באוגוסט הנורווגית ביחד עם מרכז אוסלו.

בהערות הפתיחה, אמיר ז'אבד שייך, נשיא ועדת ה-14 באוגוסט באוסלו, אמר שזה לא ומעולם לא היה קרב בין היהודים והנוצרים, של הנוצרים נגד המוסלמים או של המוסלמים נגד היהודים. "אבל היה זה מאבק שאנו, אלו הרוצים לעמוד ביחד ולבנות גשרים, ניהלנו נגד אלו הרוצים ליצור מחלוקות ושנאה," אמר שייך. "זוהי העבודה שלנו להילחם עבור עולם אשר רואה אותך עבור מה שאתה ולא עבור האל לו אתה מתפלל."

שייך אמר שזוהי העבודה שלנו להילחם עבור חיי יומיום בהם האמונה שלך איננה צריכה להיות סיבה המאיימת על החיים אותם אתה חי. "פשוט זוהי המשימה שלנו לעצב עולם בו כבוד, דיאלוג וסובלנות הם המרכיבים העיקריים."

כאשר המזכיר הכללי בפועל של מועצת הכנסיות העולמית (WCC), הכומר פרופ' דר' יואן סאוקה, קיבל את פרס בוני הגשרים, הוא הציג את גישת ה-WCC אל עשיית שלום בין הדתות. 

"אנו מודעים לעובדה שכמעט לכל האתגרים הקשים ביותר בעולם יש ממד של דתיות," אמר סאוקה. "באם אנו מתייחסים אל עניינים בינלאומיים, הסביבה, צדק כלכלי גלובלי, זכויות הנשים והילדים, גזענות, צורכי הפליטים ולא רק למשימת החינוך הדתי בכנסיות שלנו, בכל אלו ובהיבטים אחרים של העבודה שלנו אנו מחפשים לקחת בחשבון את המציאויות הדתיות הקיימות כיום."

סאוקה גם הביע הוקרה עמוקה כלפי כבודו דר' מוחמד בן אבדולקארים אל-אייסא מן הליגה המוסלמית העולמית וכבודו הרב הראשי מיכאל מלכיאור מארגון יוזמת השלום הדתית, אשר קיבלו גם הם את פרס בוני הגשרים.

"בכל פעם בה ניתן לעשות זאת, אנו גם מחפשים לשתף פעולה עם השותפים שלנו מקהילות דתיות אחרות וכמו גם עם מספר רב של השותפים הנוצרים שלנו, כאשר אנו מעמיקים את שיתוף הפעולה בין הדתות עבור טוב העולם הרחב," אמר סאוקה. "במצב הגלובלי שלנו, העבודה שלנו בנושא הדיאלוג בין הדתות, שיתוף הפעולה ועשיית השלום הם בעלי צפי של אחווה אמיתית בין הקהילות הדתיות בכדי להתייחס אל חילוקי דעות אך גם בכדי למנוע אותם, לעשות ולשמור על השלום וגם לשרש אותו בלב האנשים."

יחד עם זאת, האתגרים העולים מן מפגשים בין הדתות גם דוחפים אותנו להתייחס אל מספר רב של נושאים קשים, הוסיף סאוקה. "איננו יכולים להעמיד פנים שהנתיב אל הדיאלוג בין הדתות, שיתוף הפעולה ועשיית השלום הוא נתיב קל," הוא אמר. "אבל זהו המקום אליו האל קורא לנו ללכת, כאשר אנו מאמינים שהאל מלווה אותנו ומאמינים במטרותיו הטובות עבור כלל היצירה."

בהערות הסיום, כבודו דר' תאודרוס אדהנום גברה-יסוס, המנהל הכללי של ארגון הבריאות העולמי, בירך את זוכי פרס בוני הגשרים. "מגפת הקורונה הדגישה את חשיבות עבודתה של הקהילה העולמית על מנת לקדם שלום והבנה," הוא אמר. "המגפה חשפה את הקווים הלקויים בעולם שלנו ואת המחלוקות העמוקות ביותר," הוא אמר. "אם יש שיעור אחד אותו למדנו, הוא הוסיף, הוא שיעור התלות ההדדית."

Video file

כפי שנאמר מספר רב של פעמים, הוא הוסיף, אף אחד איננו בטוח עד שכולם בטוחים. "כמנהיגי אמונה אתם משחקים תפקיד חשוב בקידום הערכים בקהילות שלכם וברחבי העולם."

ה-WCC מקבלת את פרס בוני הגשים לשנת 2021 ביחד עם כבודו דר' מוחמד בן אבדולקארים אל-אייסא מן הליגה המוסלמית העולמית וכבודו הרב הראשי מיכאל מלכיאור מארגון יוזמת השלום הדתית.

 קראו את הנאום המלא של הכומר פרופ' דר' יואן סאוקה (זמין באנגלית, צרפתית, גרמנית, ספרדית וערבית)

עבור כל הנאומים, צפייה ישירה מן האירוע

טקס פרס בוני הגשרים 2021

ה-WCC קיבלה בכבוד את פרס בוני הגשרים 2021 (הצהרת ה-WCC לעיתונות מה-2 ביולי 2021)