World Council of Churches

A worldwide fellowship of churches seeking unity, a common witness and Christian service

You are here: Home / Press centre / Media advisories / Kristen tro och rent vatten

Kristen tro och rent vatten

Kristen tro och rent vatten

Foto: Marcelo Schneider/WCC

27 August 2018

Trons roll för en långsiktigt hållbar resursanvändning sätts i fokus under World Water Week i Stockholm nästa vecka. På torsdag, den 30 augusti, bjuder Kyrkornas Världsråd in till ett öppet seminarium i partnerskap tillsammans med Stockholm International Water Institute, Global Water partnership, Svenska kyrkan, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit och Svenska institutet i Alexandria. Religiösa ledare och internationell expertis samlas för att delge kunskaper och perspektiv på en av vår tids mest akuta utmaningar: Hur säkerställer vi global tillgång till rent dricksvatten?

”Om vi ska nå FN:s hållbarhetsmål kräver det samverkan och partnerskap mellan trossamfund, regeringar, ideella organisationer och privata sektorer”, säger Dinesh Suna, som är Kyrkornas Världsråds programansvarige för Ecumenical Water Network.

Individuella intervjuer med religiösa ledare och internationell expertis arrangeras på begäran. Vänligen kontakta Claus Grue, e-post: claus.grue@wcc-coe.org, telefon: +46 70 611 09 77.

Ingen ackreditering behövs för deltagande i seminariet, däremot för övriga programpunkter under World Water Week (se nedan).

Ytterligare information om programmet den 30 augusti

Pressmeddelande 15 August

Ytterligare information om Ecumenical Water Network

Ackreditering till World Water Week

För ytterligare information, se Kyrkornas världsråds presscenter