World Council of Churches

A worldwide fellowship of churches seeking unity, a common witness and Christian service

You are here: Home / Press centre / News in other languages / Wereldraad van Kerken reageert op kritiek op het EAPPI in misleidend rapport van NGO Monitor

Wereldraad van Kerken reageert op kritiek op het EAPPI in misleidend rapport van NGO Monitor

Wereldraad van Kerken reageert op kritiek op het EAPPI in misleidend rapport van NGO Monitor

Een EAPPI-vrijwilliger vergezelt een schaapsherder in de Jordaanvallei, oktober 2018. Foto: Albin Hillert/Wereldraad van Kerken

18 January 2019

De Wereldraad van Kerken heeft een open brief aan de media gepubliceerd. Dat gebeurde in reactie op een nieuw rapport van NGO Monitor, waarin kritiek wordt geuit op het Oecumenische Begeleidingsprogramma in Palestina en Israël (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel, EAPPI).

De Wereldraad van Kerken werd vooraf door de media over de publicatie van het rapport geïnformeerd. In het rapport wordt het EAPPI beschreven als "het trainingskamp van de Wereldraad van Kerken voor actie tegen Israël". Daarop heeft de Wereldraad van Kerken het volgende commentaar.

De Wereldraad van Kerken werd in 1948 opgericht. De Wereldraad van Kerken is een broederschap van kerken van over de hele wereld, die een half miljard christenen vertegenwoordigt en streeft naar christelijke eenheid en in die geest naar het afbreken van de drempels tussen mensen, naar gerechtigheid, vrede en de instandhouding van de integriteit van de schepping. Omdat God het opneemt voor de onderdrukten en de gemarginaliseerden, wil de Wereldraad van Kerken het samen met zijn lidkerken voor deze mensen opnemen, ongeacht waar zij zich bevinden of wat hun geloofstraditie is.

Over het werk in Palestina en Israël

De vorm van het EAPPI, met de aanwezigheid van begeleiders, is een reactie op een specifiek verzoek van lidkerken van de Wereldraad van Kerken in de regio. Het EAPPI werd opgezet als reactie op problemen die helaas karakteristiek voor de regio zijn. Een soortgelijke methodologie wordt gehanteerd in het kader van conflicten en zeer veel voorkomende schendingen van de mensenrechten in Colombia.

Het doel van het EAPPI is om lokale gemeenschappen te begeleiden, door internationale aanwezigheid bescherming te bieden, getuige te zijn van gebeurtenissen en omstandigheden, en een gerechtigde vrede voor alle volkeren in het gebied te bevorderen. De activiteiten van dit programma zijn naar ons beste weten steeds in overeenstemming met alle van kracht zijnde wetgeving.

De situatie in Israël en Palestina is een van de geografische aandachtsgebieden van de Wereldraad van Kerken. Andere geografische aandachtsgebieden betreffen momenteel onder andere Syrië, het Koreaans schiereiland, Zuid-Soedan, de Democratische Republiek Congo, Oekraïne, Nigeria, Nicaragua en Colombia.

Over antisemitisme

Sinds de oprichtingsvergadering in 1948 heeft de Wereldraad van Kerken antisemitisme veroordeeld als een zonde tegen God en de mensheid, en de Wereldraad van Kerken houdt krachtig aan dit standpunt vast.

De Wereldraad van Kerken kent de definitie van antisemitisme die wordt gebruikt en bevorderd door de Internationale Alliantie ter Herinnering van de Holocaust (International Holocaust Remembrance Association, IHRA), en die door de IHRA als een "niet-juridisch bindende werkdefinitie" wordt beschreven. We hebben gezien dat de richtlijnen van de IHRA spreken over het toepassen van dubbele maatstaven door van Israël een gedrag te verlangen dat van geen enkele andere democratische natie wordt verwacht of geëist. De Wereldraad van Kerken verwacht van alle landen dat zij de internationale mensenrechten en humanitaire wetten en beginselen eerbiedigen en toepassen.

Over mensenrechten en de menselijke waardigheid

Met de betrokkenheid van de Wereldraad van Kerken bij het bevorderen van vrede en mensenrechten wordt getracht om fundamentele oorzaken aan te pakken, en niet alleen de symptomen. Dit brengt uiteraard belangenbehartiging van algemeen politieke aard met zich mee. De Wereldraad van Kerken is kritisch tegenover onrechtvaardig beleid en onrechtvaardige praktijken, tegenover geweld en tegenover schendingen van de menselijke waardigheid en mensenrechten in allerlei verschillende situaties.

Over de boycot van goederen en diensten uit illegaal gebouwde nederzettingen

De Wereldraad van Kerken werkt in deze situatie noch enige andere mee aan boycots die zijn gebaseerd op nationaliteit. Ook werkt de Wereldraad van Kerken niet mee aan economische maatregelen tegen Israël. De raad heeft echter wel een gevestigd beleid waarbij hij zich uitspreekt ten gunste van een boycot van goederen en diensten uit nederzettingen (die door de internationale gemeenschap als illegaal worden beschouwd) in de bezette Palestijnse gebieden.

Voor meer informatie:

Oecumenische Begeleidingsprogramma in Palestina en Israël (EAPPI)

Korte video over het EAPPI

Lees het rapport over het beleid van de Wereldraad van Kerken tussen 1948 en 2016

Voor vragen over het EAPPI of verzoeken aan de Wereldraad van Kerken voor een interview:

Marianne Ejdersten, directeur communicatie van de Wereldraad van Kerken, e-mail: mej@wcc-coe.org, mobiele telefoon: +41 79 507 63 63

U kunt contact opnemen met Claus Grue van WCC Media, e-mail: claus.grue@wcc-coe.org, telefoon +46 70 611 09 77

Filed under: